Dietetyka - Marta Lewandowicz

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Aktualnie jest doktorantką Wydziału Lekarskiego I na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku asystenta i pracownika naukowego w Katedrze i Klinice Medycy Paliatywnej. Bycie dietetykiem w jej przypadku wynika z ogromnej pasji i potrzeby serca. Uważa, że pełna i kompleksowa dietoterapia to nie tylko zbilansowany plan żywieniowy, ale obranie właściwego kierunku na zdrowie, właściwej drogi, którą podąża wraz ze swoimi pacjentami, gdyż to właśnie ich sukcesy cieszą ją najbardziej.

Od października 2015 roku prowadzi Fundację Dietoterapii i Promocji Zdrowia „KIERUNEK ZDROWIE”, w której pracuje jako dietetyk. Od grudnia 2015 roku pełni funkcje redaktora językowego i tematycznego w czasopiśmie naukowym „Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii” (www.pdgig.pl), którego wydawcą jest jej Fundacja. Nieustannie poszerza swoje horyzonty naukowe nie zatrzymując się w miejscu. Uczestniczy oraz współorganizuje wiele konferencji naukowych oraz szkoleń. Jest autorką publikacji naukowych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Ponadto jest autorką m.in. książki "Zdrowa dieta i długowieczność. Poradnik kulinarny seniora" oraz współautorką m.in. książki "Profilaktyka chorób układu krążenia w starszym wieku", które zostały wydane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe". Pracuje jako dietetyk w Hospicjum Domowym przy ulicy Bednarskiej w Poznaniu realizując już trzeci rok projekty „Dieta i długowieczność”, „Kardio 50+”, działa także w Centrum Seniora.

Uwielbia dzielić się zdobytą wiedzą oraz zarażać zdrowym sposobem myślenia wszystkich dookoła. Prowadzi wiele wykładów i warsztatów żywieniowych np. w Hospicjum Domowym, Stowarzyszeniu „mali bracia Ubogich”, Centrum Inicjatyw Senioralnych, przedszkolach czy szkołach. Uczestniczy w projekcie ENRICHME „Enabling Robot and assisted living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly - Analiza potrzeb osób starszych w kontekście możliwości zastosowania robotów pomagających im funkcjonować samodzielnie w domu”. Uczestniczyła także w projekcie NUTRICIA “n-3 PUFAs as an option for prevention and treatment of sarcopenia in elderly individuals” oraz w projekcie “Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Była także koordynatorką europejskiego projektu „We love eating” oraz członkiem Lokalnej Grupy Promującej projekt, jak również członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.