Informacje

Od momentu powstania placówki (1994), jej działalność była skupiona na opiece lekarsko-rehabilitacyjnej. W 2016 wraz ze zmianą nazwy, nastąpiło przesunięcie kierunku zasadniczej myśli, przy zachowaniu dotychczasowej specjalizacji, klinika będzie się skupiać także na ochronie potencjału ludzkiego.

W całej historii kliniki poza dość sporą liczbą pacjentów oraz studentów i uczniów, przewinęło się przede wszystkim wiele wyjątkowych osób współpracujących. Personel był, jest i będzie bardzo cennym atutem kliniki. W myśl tego, przygotowywaliśmy do pracy w zawodzie nowych specjalistów. Każdy nasz współpracownik niewątpliwie zasługuje na serdeczne podziękowania. Osoby te nie tylko współpracowały z nami, ale także kreowały kierunek rozwoju placówki tworząc jej wyjątkową atmosferę. To właśnie ci ludzie sprawili, że dziś jesteśmy w tym miejscu naszej działalności, a nie w innym. Gdyby nie oni, nie byłoby tego wszystkiego.

Ważniejsze daty

15.06.1994r. - powstanie placówki, adres wykonywania działalności - Wojewódzki Szpital Zespolony Przychodnie Specjalistyczne ul. Słowackiego 8/10 Poznań

04.10.1994r. - zmiana adresu wykonywania działalności - Poznań ul. Mickiewicza 8

04.09.2000r. - zmiana adresu - Poznań, ul. Źródlana 37, wejście do obiektu od ul. Sokoła

16.02.2001r. - zmiana adresu bez zmiany miejsca wykonywania działalności (nadanie numeru) - Poznań, ul. Sokoła 38

07.04.2016r. - zmiana nazwy firmy, aktualna nazwa placówki: Klinika Misja Sokoła