Misja Sokoła

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby się zaangażować w pomoc najbiedniejszym i najbardziej zaniedbanym oraz poszkodowanym obszarem naszego wspólnego świata. Apel ten kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i – zwłaszcza – przedsiębiorców czujących potrzebę ludzkiej solidarności z ludźmi czekającymi na naszą pomoc.

Tę intencję przedstawiamy w imieniu dwóch sygnatariuszy umowy o współpracy w pozyskiwaniu funduszy na zaplanowane przedsięwzięcia. Inicjatorem porozumienia jest Klinika Misja Sokoła w Poznaniu, a jej partnerem Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.
Nazwa Kliniki nawiązuje do jej adresu, który upamiętnia działające w Wielkopolsce Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zasłużone w propagowaniu zdrowego trybu życia.

Obecnie nasza klinika obejmuje fachową opieką rehabilitacyjną osoby w każdym wieku – od dzieci począwszy na seniorach skończywszy. Chcielibyśmy rozszerzyć naszą działalność także na osoby wymagające takiej terapii mieszkające w najbiedniejszych regionach świata. Stąd potrzeba zjednoczenia sił i środków, którymi możemy koordynować wspólnie z zasłużoną i powszechnie znaną Fundacją „Redemptoris Missio”, która od 1992 roku działa w najbardziej zapomnianych miejscach na świecie.

Planowana działalność ma mieć oczywiście charakter non profit, a jej adresatami będą osoby wykluczone społecznie, zaniedbane zdrowotnie i pozbawione specjalistycznej opieki medycznej. Nasze wsparcie dotyczyć będzie fizjoterapii i rehabilitacji osób ze schorzeniami narządu ruchu i kręgosłupa (porażenia i niedowłady czterokończynowe, połowicze, upośledzenia psychofizyczne itp.), ofiar walk i wypadków, którzy mogą obecnie liczyć co najwyżej na pomoc doraźną i są pozbawione dostępu do fachowej interwencji rehabilitacyjnej. Taką pomoc możemy zapewnić, dostarczając sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny (zarówno osobom, jak i placówkom prowadzącym tego typu działalność), pomoc finansową w realizacji leczenia ortopedycznego, neurochirurgicznego, fizjoterapeutycznego prowadzonego przez – niezbyt liczne – stacjonarne lub mobilne ośrodki medyczne działające na tym kontynencie, a także wspieranie finansowe miejscowych kadr kształconych w zakresie studiów wyższych, a potrzebujących pomocy stypendialnej oraz poszukiwanie i kierowanie specjalistów gotowych na wyjazd do Afryki.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka jest skala niezbędnej pomocy dzieciom, osobom schorowanym, poszkodowanym i starszym. Chcielibyśmy zapewnić taką pomoc możliwie największej populacji, aby zapewnić im godne i możliwie radosne życie, zwłaszcza tym, które czują się wykluczone i skazane na ból i cierpienia. Dlatego liczymy na pomoc wszystkich, którzy potrafią i zechcą zaangażować się w poprawę warunków życia tych, którzy takiej pomocy oczekują i na nią zasługują.

Aby wyrazić chęć zostania Darczyńcą, prosimy o kontakt z Kliniką Misja Sokoła przy ul. Sokoła 38 w Poznaniu lub z Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Wpłaty natomiast można dokonywać na rachunek bankowy fundacji: 91 1090 1346 0000 0001 4308 8407, Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, ul. Junikowska 48, 60-163 Poznań. W tytule przelewu prosimy o wpisanie „Misja Sokoła”.

Zapraszamy do współpracy

kontakt@klinikamisjasokola.pl
+48 502 562 099

(61) 8490493

medicus@ump.edu.pl
 + 48 883 560 800

Rejony aktualnych działań pomocowych, dostępne są w bazie danych Fundacji Redemptoris Missio.