Programy - Projekty - Inicjatywy

1. Projekt Urzędu Miasta Poznania - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych „Rehabilitacja osób po sześćdziesiątym roku życia zamieszkałych na terenie miasta Poznania” (1.07.2006 – 31.12.2010)

- Koordynator z ramienia Kliniki: Beata Marcinkowska
- Zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor

2. Projekt Urzędu Miasta Poznania „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” (15.02.2010 – 30.04.2011)

Wsparcie finansowe ww. przedsięwzięcia zostało udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Realizowane świadczenia zdrowotne obejmowały:
- Przeprowadzenie wstępnej i końcowej oceny postawy ciała dzieci uczestniczących w Projekcie przez zespoły lekarsko - fizjoterapeutyczne z 68 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań
- Przeprowadzenie przez fizjoterapeutów grupowych profilaktycznych zajęć korekcyjnych z dziećmi w 68 szkołach podstawowych w Poznaniu
- Prowadzenie przez fizjoterapeutów zajęć instruktażu indywidualnego, przy współudziale rodziców/opiekunów, z dziećmi, u których wykryto wady postawy ciała których korekcja i dalsza profilaktyka w tym zakresie byłaby mniej skuteczna w formie ćwiczeń grupowych
- Prowadzenie przez fizjoterapeutów zajęć korekcyjnych na 5 poznańskich basenach: AWF, Aquatic, Fregata, Posnania, Olimpia
- Przeprowadzenie pogadanek dla rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w Projekcie w zakresie: prawidłowej postawy ciała, aktywności fizycznej i zdrowego żywienia.
- Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania
- Program realizowany przez ponad 100 osobowy zespół absolwentów kierunku fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, oraz ponad 20 osobowy zespół lekarzy z oddziałów ortopedycznych i rehabilitacyjnych z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego oraz z Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu
- Generalny Pełnomocnik Kliniki: mgr Patryk Jankowiak
- Inicjatywa wdrożeniowa i zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor

3. Projekt Programu Zdrowotnego Powiatu Poznańskiego w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci w wieku 14 lat zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego (23.07.2010 – 30.06.2011)

Program zdrowotny na lata 2010-2011 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy u wszystkich dzieci w wieku czternastu lat (rocznik 1996). Finansowanie: budżet Powiatu Poznańskiego. 
Bezpłatne badania dzieci z rocznika 1996 pod kątem wad postawy przeprowadzone były we wszystkich gimnazjach na terenie powiatu poznańskiego.
Program obejmował:
- SPECJALISTYCZNE BADANIE LEKARSKIE (lekarz ortopeda lub lekarz rehabilitacji ruchowej)- wykonane przez wykwalifikowany personel medyczny (pomiary antropometryczne, ocena klatki piersiowej, ocena rotacji tułowia przy użyciu skoliometra, ustawienie kolan i stóp, ocena przykurczów mięśniowych)
- SPECJALISTYCZNE BADANIE KOMPUTEROWE metodą fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moire’a (aparatura pomiarowa „wyświetla” na plecach badanego linie o ściśle określonych parametrach, które to padając na powierzchnię pod określonym kątem ulegają zniekształceniu w zależności czy dany punkt znajduje się bliżej czy dalej od urządzenia. Badanie to pozwala określić położenie wybranych punktów z dokładnością do 5mm, co w praktyce umożliwia wychwycić już pierwsze oznaki skrzywienia kręgosłupa niewidoczne gołym okiem
- ZAJĘCIA EDUKACYJNO-INSTRUKTAŻOWE dla dzieci i ich rodziców/opiekunów z zakresu prawidłowej postawy ciała i profilaktyki wad postawy
- Generalny pełnomocnik Kliniki: mgr Patryk Jankowiak
- Inicjatywa wdrożeniowa i zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor

4. Wielospecjalistyczne turnusy diagnostyki ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej oraz wielobodźcowej fizjoterapii schorzeń narządu ruchu i kręgosłupa

Finansowanie: tryb usług komercyjnych
- Kwalifikacja ortopedyczna pacjentów:
    lek. med. Krzysztof Pałczyński
    lek. med. Tomasz Gracz
    lek. med. Przemysław Schmidt
    lek. med. Mariusz Józefiak
- Kwalifikacja neurologiczna: lek. med. Krystyna Ryszczyńska
- Kwalifikacja reumatologiczna:
    dr med. Renata Marcinkowska-Pięta 
    dr n.med. Kamilla Klama
- Kwalifikacje chirurgiczna: lek. med. Krzysztof Rodziewicz
- Kwalifikacje fizjoterapeutyczne pacjentów: Krzysztof A. Pierzchalski-dyrektor
- Programowanie leczenia:
  profil lekarski - lek. med. Jolanta Staśkiewicz-Rozmiarek specj. fizjoterapii i balneoklimatologii,
    profil fizjoterapeutyczny - Krzysztof A. Pierzchalski-dyrektor
- Inicjatywa wdrożeniowa i zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor

5. Programy praktyk i staży studenckich uczelni krajowych i zagranicznych (Międzynarodowe Wymiany Studenckie – ERASMUS)

- Koordynacja i prowadzenie:  
    mgr Joanna Pierzchalska
    mgr Szymon Małoszuk
    mgr Maja Baranowska
- Inicjatywa wdrożeniowa i zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor

6. Program rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Finansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

- Realizowany przez zakłady pracy chronionej: EKOWIT i MAXIM
- Koordynacja z ramienia Kliniki: Beata Marcinkowska
- Inicjatywa wdrożeniowa i zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor

7. Specjalistyczne turnusy ortopedyczno-rehabilitacyjne leczenia korekcyjnego wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Finansowanie: tryb usług komercyjnych
- Bezpośrednia współpraca z Ogólnopolskim Centrum Badań Przesiewowych – PROKOMES (wykonawca badań przesiewowych)
- Analiza przesiewowych badań komputerowych wad postawy: lek. med. Tomasz Gracz
- Uzupełniająca diagnostyka ortopedyczna( badania bezpośrednie):                                     
    lek. med. Krzysztof Pałczyński
    lek. med. Tomasz Gracz
    lek. med. Przemysław Schmidt
    lek. med. Mariusz Józefiak
- Programowanie leczenia:
  profil lekarski - lek. med. Jolanta Staśkiewicz-Rozmiarek specj. fizjoterapii i balneoklimatologii,
    profil fizjoterapeutyczny - Krzysztof A. Pierzchalski-dyrektor
- Inicjatywa wdrożeniowa i zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor

8. Specjalistyczne turnusy izolowanej fizjoterapii w chorobach onkologicznych. 

Procedury dotyczyły programowania mechanoterapii, kinezyterapii, światłoterapii oraz medycyny manualnej w ograniczonym zakresie działań fizjoterapeutycznych u pacjentów w trakcie oraz po leczeniu onkologicznym.
- Inicjatywa wdrożeniowa i zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor
- Programowanie leczenia:
  profil lekarski - lek. med. Jolanta Staśkiewicz-Rozmiarek specj. fizjoterapii i balneoklimatologii,
    profil fizjoterapeutyczny - Krzysztof A. Pierzchalski-dyrektor

9. Specjalistyczne turnusy neuro-rehabilitacyjne zaburzeń nerwicowych, lekowych oraz stresu o różnej etiologii

Finansowanie: tryb usług komercyjnych
- Leczenie dotyczyło diagnostyki neurologicznej oraz bezpośredniego fizjoterapeutycznego oddziaływania na organizm pacjenta poza wdrożonym leczeniem farmakologicznym. 
- Kwalifikacja neurologiczna: lek. med. Krystyna Ryszczyńska – neurolog
- Kwalifikacja fizjoterapeutyczna: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor
- Programowanie leczenia:
  profil lekarski - lek. med. Jolanta Staśkiewicz-Rozmiarek specj. fizjoterapii i balneoklimatologii,
    profil fizjoterapeutyczny - Krzysztof A. Pierzchalski-dyrektor
- Inicjatywa wdrożeniowa i zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor

10. Specjalistyczne turnusy fizjoterapii migrenowych bólów głowy

Finansowanie: tryb usług komercyjnych
- Kwalifikacja neurologiczna: lek. med. Krystyna Ryszczyńska – neurolog
- Kwalifikacja fizjoterapeutyczna: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor
- Programowanie leczenia:
  profil lekarski - lek. med. Jolanta Staśkiewicz-Rozmiarek specj. fizjoterapii i balneoklimatologii,
    profil fizjoterapeutyczny - Krzysztof A. Pierzchalski-dyrektor
- Inicjatywa wdrożeniowa i zarządzanie: Krzysztof A. Pierzchalski – dyrektor