Misja Sokoła

  Klinika Misja Sokoła popiera każdą formę aktywności non-profit na rzecz:

  • mniejszości narodowych, wyznaniowych, grup LGBP,
  • osób starszych – zniedołężniałych, samotnych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo,
  • osób bezdomnych, kobiet trudniących się prostytucją,
  • osób zmuszonych opuścić swoją ojczyznę i swoich bliskich – uchodźców,
  • osób (i ich bliskich) zmagających się z różnymi uzależnieniami i nałogami,
  • ofiar i sprawców przemocy w rodzinie oraz matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,
  • ofiar oraz sprawców (i ich bliskich) wszystkich przestępstw, w tym najbardziej nieakceptowalnych społecznie,
  • osób poszkodowanych w wyniku dramatycznych interwencji zbrojnych i katastrof żywiołowych.

  Działania ochronno-pomocowe, wymagające ogromnego zaangażowania, nie mogłyby być prowadzone bez udziału osób które również często potrzebują odpowiedniego wsparcia. W związku z tym proponujemy im opiekę wchodząca w zakres profilu działalności kliniki.

  Krzysztof A. Pierzchalski
  Właściciel i Dyrektor Kliniki

   

  Misja Specjalna

  Poznańska Filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP

  Jewish Community of Poznan

  Projekt dotyczy (bezterminowej, nieodpłatnej, poza wszelkimi umowami kontraktowymi) wieloprofilowej opieki rehabilitacyjnej nad członkami gminy żydowskiej w Poznaniu. Powyższa inicjatywa objęta jest szczególnym priorytetem w działalności non profit kliniki. Polecamy również wsparcie finansowe (i nie tylko) wszystkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacje Synagoga Nowa Centrum Dialogu w Poznaniu, ulica Stawna 10.

  Więcej informacji na stronach internetowych:

  Polecamy zapoznanie się z listą wybitnych osób (pochodzenia żydowskiego), laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk medycznych i fizjologii. więcej »

   

  Krzysztof A. Pierzchalski
  Dyrektor i Właściciel kliniki

   

  Polecamy wsparcie:

  Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio jest zrzeszona w Medicus Mundi International- Międzynarodowej Sieci Organizacji Humanitarnej, działającej w dziedzinie opieki zdrowia na świecie, która z kolei jest w oficjalnych stosunkach ze Światową Organizacją Zdrowia. Fundacja powstała w 1992 roku z inicjatywy środowiska naukowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu- obecnie Uniwersytet Medyczny.
  Główne cele statutowe Fundacji to stworzenie profesjonalnego zaplecza dla misjonarzy oraz wolontariuszy prowadzących działalność medyczną w najuboższych krajach świata, działalność na rzecz tych ośrodków misyjnych, pomoc finansowa misjom, pobudzanie wrażliwości wobec ludzkiego cierpienia oraz promocja działalności misyjnej. Do dnia dzisiejszego Fundacja objęła swoją pomocą 202 ośrodki misyjne.

  Obecny projekt dotyczący budowy i wyposażenia przychodni zdrowia "Chaty Medyka" im. dr Wandy Błeńskiej w miejscowości Befasy na Madagaskarze.

  Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji, z dopiskiem „Madagaskar”. 
  Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, ul.Junikowska48 ,
  60-163 Poznań
  Nr konta: 41 1090 2734 0000 0001 2086 5426
  Więcej informacji na stronie fundacji:
  http://www.medicus.ump.edu.pl/akcje-fundacji/413-chata-med